TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TRONG 18 THÁNG CỦA CĂN HỘ DEPOT METRO THAM LƯƠNG:

Tiến độ thanh toán linh hoạt

Đồng giá 14 triệu/m2 áp dụng cho 3 tầng 2 – 3 – 4 -5

ĐỢT THỜI GIAN TỈ LỆ THANH TOÁN
 Đặt cọc căn hộ muốn mua  50.000.000
 1  Ngay khi ký hợp đồng  20%
 2  Đậy nắp hầm 10%
 3  Thi công phần thô 3 tầng 10%
 4  Thi công phần thô 3 tầng 10%
 5  Thi công phần thô 3 tầng 10%
 6  Thi công phần thô 3 tầng 10%
 7  Thi công phần thô 3 tầng 10%
 8  Hoàn thiện 50% xây dựng 9%
9 Hoàn thiện 50% xây dựng 9%
10 Nhận số bàn giao nhà 2%
Tổng 100%

 

Đặc biệt Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn vay vốn lên đến 70% trên tổng giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 7.49%/năm, thời hạn vay lên đến 15 năm.

TIẾN-ĐỘ-THANH-TOÁN-CĂN-HỘ-DEPOT-METRO-THAM-LƯƠNG căn hộ depot metro tham lương CĂN HỘ DEPOT METRO THAM LƯƠNG TI  N    THANH TO N C N H  DEPOT METRO THAM L  NG

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ DEPOT METRO THAM LƯƠNG:

Tiến độ thanh toán linh hoạt

Đồng giá 14 triệu/m2 áp dụng cho 3 tầng 2 – 3 – 4 -5

  ĐỢT THỜI GIAN TỈ LỆ THANH TOÁN
Đặt cọc căn hộ muốn mua 50.000.000
1 Ngay khi ký hợp đồng (Ký HĐ & TT <= 3 ngày, giá chỉ còn 14 triệu/m2) 20%
2 Trong vòng 60 ngày từ ngày ký HĐ 5%
3 Trong vòng 60 ngày từ ngày thanh toán Đợt 2 5%
4 Trong vòng 60 ngày từ ngày thanh toán Đợt 3 5%
5 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 4 5%
6 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 5 5%
7 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 6 5%
8 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 7 5%
9 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 8 5%
10 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 9 5%
11 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 10 5%
12 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 11 5%
13 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 12 5%
14 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 13 5%
15 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 14 5%
16 Ngay sau khi thông báo bàn giao căn hộ 8%
17 Ngay sau khi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Nhà Ở 2%
Tổng cộng 100%

Đặc biệt Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn vay vốn lên đến 70% trên tổng giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 7.49%/năm, thời hạn vay lên đến 15 năm.

TIẾN-ĐỘ-THANH-TOÁN-CĂN-HỘ-DEPOT-METRO-THAM-LƯƠNG căn hộ depot metro tham lương CĂN HỘ DEPOT METRO THAM LƯƠNG TI  N    THANH TO N C N H  DEPOT METRO THAM L  NG

HOTLINE CHỦ ĐẦU TƯ | 0906 471 891