Thanh toán 95% giá trị căn hộ.Căn hộ Block A đã bàn giao cho cư dân vào ở vào tháng 8/2018

Block B sẽ chính thức bàn giao vào tháng 12/2018

Ngân hàng NCB hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ