PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN STOWN THAM LƯƠNG QUẬN 12 để thuận lợi cho khách hàng khi thanh toán từng đợt cho chủ đầu tư, STC quyết định đưa ra 4 phương thức thanh toán chính với sự hỗ trợ cho vay đến 70% của ngân hàng BIDV.

stown-tham-luong
Dự án căn hộ Stown Tham Lương Quận 12

Phương thức thanh toán thứ nhất: thanh toán theo tháng 1m2/tháng tầm khoảng từ 23-24tr hàng tháng

 • Đợt 1: Giữ chỗ 100tr ( được hoàn lại nếu khách hàng k mua)
 • Đợt 2: Chuyển cọc và Ký Phiếu Đăng Kí Căn Hộ thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 3: Ký hợp đồng mua bán thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 4 – 15: thanh toán hàng tháng 1m2/tháng
 • Đợt 16: Bàn giao phần thô thanh toán đủ 60% giá trị căn hộ
 • Đợt 17: Hoàn thiện và bàn giao nhà thanh toán 25% giá trị căn hộ
 • Đợt 18: Bàn giao GCNQSH thanh toán 5% giá trị căn hộ

Phương thức thanh toán thứ hai: thanh toán theo tiến độ dự án

 • Đợt 1: Giữ chỗ 100tr ( được hoàn lại nếu khách hàng k mua)
 • Đợt 2: Chuyển cọc và Ký Phiếu Đăng Kí Căn Hộ thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 3: Ký hợp đồng mua bán thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 4: Khi đổ xong sàn tầng 03 thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 5: Khi đổ xong sàn tầng 06 thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 6: Khi đổ xong sàn tầng 09 thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 7: Khi đổ xong sàn tầng 12 thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 8: Khi đổ xong sàn tầng 15  thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 9: Bàn giao phần thô thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 10: Hoàn thiện và bàn giao nhà thanh toán 25% giá trị căn hộ
 • Đợt 11: Bàn giao GCNQSH thanh toán 5% giá trị căn hộ

Phương thức thanh toán thứ ba: thanh toán 50%/ giá trị căn hộ được hưởng chiết khấu 2% trên tổng  giá trị căn hộ

 • Đợt 1: Giữ chỗ 100tr ( được hoàn lại nếu khách hàng k mua)
 • Đợt 2: Chuyển cọc và Ký Phiếu Đăng Kí Căn Hộ thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 3: Ký hợp đồng mua bán thanh toán 35% giá trị căn hộ
 • Đợt 4: Khi đổ xong sàn tầng 12 thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 5: Khi đổ xong sàn tầng 15  thanh toán 5% giá trị căn hộ
 • Đợt 6: Bàn giao phần thô thanh toán 10% giá trị căn hộ
 • Đợt 7: Hoàn thiện và bàn giao nhà thanh toán 25% giá trị căn hộ
 • Đợt 8: Bàn giao GCNQSH thanh toán 5% giá trị căn hộ

Phương thức thanh toán thứ tư: thanh toán 70%/ giá trị căn hộ được hưởng chiết khấu 5% trên tổng  giá trị căn hộ

 • Đợt 1: Giữ chỗ 100tr ( được hoàn lại nếu khách hàng k mua)
 • Đợt 2: Chuyển cọc và Ký Phiếu Đăng Kí Căn Hộ thanh toán 15% giá trị căn hộ
 • Đợt 3: Ký hợp đồng mua bán thanh toán 55% giá trị căn hộ
 • Đợt 4: Hoàn thiện và bàn giao nhà thanh toán 25% giá trị căn hộ
 • Đợt 5: Bàn giao GCNQSH thanh toán 5% giá trị căn hộ